9 พฤษภาคม 2562 พิจิตรแล้งรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต เกษตรจังหวัดเร่งขอฝนหลวงช่วย

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/region/150324

จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงประกอบกับปีนี้ฤดูร้อนมีอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้เกิดสภาวะแห้งแล้งไปทุกหย่อมหญ้าส่งผลสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลโดยเฉพาะชาวสวนมะม่วงตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร   ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมะม่วงแปลงใหญ่นับหมื่นไร่ขณะนี้เกษตรกรร้องทุกข์ว่า ผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ต้นมะม่วงยืนต้นแห้งตายแล้ว เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปพบกับเลขาธิการสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย และเป็นเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลของบ้านวังทับไทร ได้พาลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งก็พบว่าในพื้นที่ตำบลวังทับไทรที่มีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง-มะปราง-มะยงชิด ที่ขายภายในประเทศและเพื่อการส่งออก ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งรายได้ปีละเกือบ 700 ล้านบาท  ที่ขายมะม่วงสร้างรายได้เข้าจังหวัดพิจิตร แต่ในช่วงนี้เกิดวิกฤตภัยแล้วมะม่วงจึงยืนต้นแห้งตาย จากการสำรวจพบว่าได้รับความเสียหายแล้วประมาณ 108 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมะม่วงที่มีอายุ 6-20 ปี  ที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว จากปัญหาและวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้น เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและการช่วยเหลือที่เร่งด่วนขณะนี้จะได้เร่งทำหนังสือขอฝนหลวงไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ ให้ช่วยเร่งช่วยทำฝนหลวงเพื่อให้เกิดฝนตกในเขตพื้นที่ตำบลวังทับไทรและอำเภอสากเหล็ก รวมถึงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เนื่องจากขณะนี้ทั้งไม้ผลและนาข้าวต่างกำลังต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากฝนที่ทิ้งช่วงมานานประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดจนส่งผลให้เกิดวิกฤตดังกล่าว นอกจากนี้ยังจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายจากพืชผลทางการเกษตรเพื่อจะได้ขออนุมัติให้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเฉพาะจุดหรือเฉพาะพื้นที่เพื่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพิจารณาเพื่อประกาศภัยพิบัติ ภัยแล้ง เพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป